Τα νέα μας

Glory of the Argus Raider

By Ecastus - Posted Mar 24, 18

Μέσω των Vanity runs που διωργανώνουμε σαν Guild καταφέραμε να τελειώσουμε και το Glory of the Argus Raider και ιδού και η ανταμοιβή μας! Τα Vanity Events μας γίνονται κάθε Σάββατο στις 16:00 και είναι όλοι ευπρόσδεκτοι.

Hellenic Pantheon
Level 25 Alliance · 946 members
Recruitment
Blood Death Knight
Frost Death Knight
Unholy Death Knight
D. Knight
Havoc Demon Hunter
Vengeance Demon Hunter
Demon Hunter
Balance Druid
Feral Druid
Guardian Druid
Restoration Druid
Druid
Beast Mastery Hunter
Marksmanship Hunter
Survival Hunter
Hunter
Arcane Mage
Fire Mage
Frost Mage
Mage
Brewmaster
Mistweaver
Windwalker
Monk
Holy Paladin
Protection Paladin
Retribution Paladin
Paladin
Discipline Priest
Holy Priest
Shadow Priest
Priest
Assassination Rogue
Outlaw
Subtlety Rogue
Rogue
Elemental Shaman
Enhancement Shaman
Restoration Shaman
Shaman
Affliction Warlock
Demonology Warlock
Destruction Warlock
Warlock
Arms Warrior
Fury Warrior
Protection Warrior
Warrior
NoticeNotices